Om Frik

Av Ingar

Frik er en ungdomsklubb som holder til i Frimisjonen i Tromsø.

Vi ønsker å skape et stort, åpent, trygt og rusfritt ungdomsmiljø for alle ungdommer fra 13 og oppover.
Det er en klar kristen profil over arbeidet, men vi holder en lav terskel og det er åpent og tilrettelagt for alle Tromsøs ungdommer.

Ungdomsklubben er åpen hver fredag mellom 20.00 og 23.30.
Vi har kafè/kiosk, playstation på storskjerm, åpen kirkesal med lydanlegg og et sted å «henge» med gamle og nye venner. Vi har også en liten andakt i løpet av kvelden, og serverer alt fra pizza, brus, milkshake og godteri.

Arbeidet drives av frivillige i regi av Frimisjonen. Vi holder til i Grønnegata 101, 9008 Tromsø.