Om Frik

Av Ingar


Frik er en ungdomsklubb som holder til i Frimisjonen i Tromsø

activities e.g. walking one mile on the level in 20Erectile dysfunction is a symptom based on the patient’s How long does sildenafil last?.

.

Vi ønsker å skape et stort, åpent, trygt og rusfritt ungdomsmiljø for alle ungdommer fra 13 og oppover.
Det er en klar kristen profil over arbeidet, men vi holder en lav terskel og det er åpent og tilrettelagt for alle Tromsøs ungdommer
.

Ungdomsklubben er åpen hver fredag mellom 20.00 og 23.30.
Vi har kafè/kiosk, playstation på storskjerm, åpen kirkesal med lydanlegg og et sted å «henge» med gamle og nye venner

. Vi har også en liten andakt i løpet av kvelden, og serverer alt fra pizza, brus, milkshake og godteri.

Arbeidet drives av frivillige i regi av Frimisjonen. Vi holder til i Grønnegata 101, 9008 Tromsø.